PERILLO

Contacto

RÚA ETIOPIA, S/N

Información

Tipo de Centro Centro de Atención Primaria

Más atención sanitaria en Oleiros

Atención sanitaria

SANTA CRUZ

RÚA RAFAEL DIESTE, 2 , Oleiros (Coruña, A)
Atención sanitaria

A COVADA

RUA CRUZ, 26 , Oleiros (Coruña, A)