3ª CARRERA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER LA RODA DE ANDALUCIA

3ª CARRERA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER LA RODA DE ANDALUCIA

Running: Carrera Popular. Organiza: Ayuntamiento de La Roda de Andalucía. Distancia: De 100 a 3.000 m

Lugar

La Roda de Andalucia (Sevilla)

Dirección

L a R o d a d e A n d a l u c i a ( S e v i l l a )